SUCCES OF FALEN?

Roem en succes

Als je naar de Televisie kijk straalt het succes van deze wereld je tegemoet. Los van alle ellende kijken we met z’n allen graag naar de succesvolle mensen, de rijken en en gelukkigen. Want succesvol en gelukkig gaat nu eenmaal samen.

Programma’s als “Altijd Jong”, ”Op zoek naar een tweede huis” , worden vooral beken met een beetje afgunst in ons hart. Om van de reportages van de Millions Fair nog maar te zwijgen. We houden van succes.

In de 17e eeuw waren we rijk, niet voor niets heet deze periode in onze geschiedenis de Gouden Eeuw. En dat mochten we zien ook. Kapitale huizen langs de Amsterdamse grachten en een leuk optrekje langs de Vecht. Je hebt hard gewerkt en veel verdiend. Daar mag je best trots op zijn. Als je in het Rijksmuseum de enorme portretten ziet, straalt de trots en de zelfvoldaanheid er van af. God heeft ze uitverkoren om te heersen, dus er is zelfs erkenning van bovenaf. Rijk en Arm

Daar tegenover staat de gigantische armoede. Ook dat is door god zo geregeld. Als je voor een dubbeltje geboren bent, zal je nooit een kwartje worden. (Guldens of liever Florijnen, hoor)

Dat betekent gelijk ook dat de armen niet moeten proberen om rijk te worden. De rijkdom is beter zichtbaar als er ook armen zijn.

Feitelijk is er niet zoveel veranderd sinds die Gouden Eeuw. Het onderscheid tussen rijk en arm is de laatste paar jaar steeds groter geworden. (Volkskrant 2016) We hebben sinds lange tijd weer Armen. En het ziet er naar uit dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Ook hun opleidingsmogelijkheden zijn ook beperkter dan die van de rijken. (Ministerie van Onderwijs) Het wordt dus ook steeds moeilijker om uit die armoede te komen.

Binnen het bedrijfsleven bestaat een vergelijkbaar patroon. Ook hier zien we een duidelijke kloof tussen de succesvolle ondernemers en de losers. Veel mensen proberen hun levensstandaard te verhogen door als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Soms uit nood geboren, soms uit ambitie.

Dat kan goed gaan en is de nieuwe ondernemer succesvol. Dan komt er een nieuwe auto, een groter huis, (eventueel een tweede) De wereld mag, nee móet zien dat je succesvol bent. Met een beetje geluk kom je op televisie en dan heb je het equivalent van de grote portretten in het Rijksmuseum.

losersHet kan ook níet goed gaan. De onderneming mislukt, je moet er mee stoppen of in het ergste geval ga je failliet. Dan ben je dus weer terug bij af.

Nee, het is erger. Als je failliet gaat, ben je niet alleen je bedrijf kwijt, maar heb je laten zien dat je een loser bent. Dat je het niet verdient om bij de succesvollen te behoren.

En je moet niet proberen om dat wel weer te gaan doen, want dan zal de succesvolle klasse je wel laten weten dat ze jou als loser niet in hun gelederen willen hebben. Eens een loser, altijd een loser. En over je faillissement zwijg je liever. Ook als je later wel succesvol bent kan je dat beter niet aan de grote klok hangen, want het stigma blijft lang hangen.

Het aantal succesvolle mensen is aanzienlijk kleiner dan de armen. (CBS 2015) Dat maakt dat je als je tot deze klasse behoort, je een uitzondering op de regel bent. Dat was in de Gouden Eeuw net zo. Een heel klein clubje machtige en rijken mensen, The Happy Few, tegenover een enorme hoeveelheid armen.

In de VS ligt dat heel anders: in het land waar iedereen de American Dream kan succes 2verwezenlijken, is de weerstand tegen de mensen die het niet gehaald hebben en failliet gegaan zijn veel kleiner. Het gaat hier om doorzetten. Hier wordt een faillissement eerder gezien als een poging die mislukt is en waar je dus van kan leren. De man of vrouw die na een mislukte poging opnieuw start, wordt eerder gezien als een taaie doorzetter, dan als een loser. De mogelijkheden om weer tot de klasse van de succesrijken te gaan behoren zijn, ook juridisch veel groter. Iedereen die hard werkt, kan en mag succes hebben. Dat wordt juist zeer gewaardeerd. Grote ondernemers zijn vaak zelfs trots dat ze een keer failliet gegaan zijn. Daaruit blijkt hun doorzettingsvermogen. ( bron: Faillissementdossier, Robert Jan Blom)

In die zin is Netwerk Marketing een echt Amerikaans buisinessmodel. Doorzetten wordt hoog gewaardeerd en voor de mensen die na een slechte of trage start alsnog succesvol zijn wordt bijna nog harder geklapt tijdens de erkenning bij de Succesdagen dan voor de mensen die heel snel doorschieten richting succes.

Om failliet te gaan moet je echt heel grote fouten maken. Direct bij het begin 2 auto’s leasen, een duur kantoor inrichten. Maar wanneer je je goed laat begeleiden door je coach, gebeurt dat niet snel. Hooguit ben je een trage starter, maar als je maar volhoud, komt dat succes echt wel.

De enige echte manier om te falen in dit model is er mee stoppen En zelfs dan kan je altijd opnieuw starten. Als je dat doet, kan je op alle steun en begeleiding rekenen die je nodig hebt. Je kán en mág er weer helemaal bij horen.

succesdagNiet voor niets zijn er die Bijeenkomsten. Die erkenning en de viering van je behaalde resultaten is uniek. Iedereen is blij voor en mét je! We genieten net zo van andermans als van ons eigen succes. We helpen elkaar om dat succes te bereiken, hun succes is ook het onze. We zijn een Team! En dankzij dat team behalen we onze successen.

 

Zo werkt Netwerk Marketing nu eenmaal!

Meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Naar het Contactformulier

Home