MOTIVEREN? MAAR HOE DAN?

Motivatie Motor

Om een auto te laten rijden heb je een motor nodig. Motor stuk, dan rijdt hij niet! Brandstof op, dan rijdt hij ook niet, want dan doet de motor het niet. Ook heb je, voorlopig althans, een bestuurder nodig die het hele zaakje in gang zet, want een auto heeft niet de behoefte om te rijden, zelfs een zogenaamde ‘zelfrijdende’ auto niet. Hij is niet gemotiveerd om te rijden!

oldtimerOm als Netwerk Marketeer te werken heb je een motor en brandstof nodig. Daar wordt ook in de trainingen iedere keer weer op gewezen. Hier heet het Motivatie om in actie te komen!

Maar wat is die motivatie eigenlijk, hoe werkt het? Én hoe hou je die in stand.

Wikipedia definieerd motivatie als datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. (1) Nou daar komen we ook niet veel verder mee. Datgene? Maar wat is dat dan?

Kennelijk hebben we het over prikkels, maar dat helpt ons ook niet verder. Wat voor prikkels dan en hoe zien die er dan uit?

Intern vs Extern

Als ik honger heb ga ik eten. De prikkel is dan dus honger en het gedrag, de respons op die prikkel, is dus eten. Mooi, dat snappen we. Kennelijk bestaat die prikkel uit een bepaalde behoefte! In dit geval een lichamelijke behoefte die voldaan moet worden.

In de psychologie maken we onderscheid tussen prikkels en behoeften die van binnenuit komen (intrinsieke behoeften) en behoeften die onder invloed van de omgeving ontstaan. (extrinsieke behoeften)

Door de invloed van onze omgeving willen we aan die externe prikkels voldoen.

Toen ik als kind naar school moest had ik de intrinsieke behoefte om te leren. Ik was een nieuwsgierig kind. De beloning op deze prikkel was de voldoening als ik iets snapte, wat ik daarvoor nog niet begreep. Deze beloning kwam dus ook van binnenuit. Was ook intrinsiek!

Maar, mijn ouders, grootouder, leraren en nog veel meer mensen wilden dat ik niet alleen iets begreep, maar er ook nog een goed cijfer voor haalde. Ik kreeg van mijn oma altijd wat geld als ik een goed rapport had.

Het interne motortje opwinden
Het interne motortje opwinden

Het gevaar bestaat dat een kind niet meer vanuit een intrinsieke motivatie gaat werken, maar om de centjes die een goed cijfer oplevert. Extrinsieke motivatie voor een externe beloning.

Onderzoek heeft aangetoond dat intrinsieke motivatie veel betere resultaten oplevert dan extrinsieke. Immers, bij het uitblijven of wegvallen van die externe beloning verdwijnt de motivatie ook!

Netwerkmarketing

Voor beginnende Netwerkmarketeers is het van het grootste belang om de motivatie om door te gaan hoog te houden. Dat valt niet mee, omdat de externe beloning vaak even op zich laat wachten. Er moet eerst een team/netwerk worden opgebouwd om inkomsten te genereren. Je moet het dus van de intrinsieke motivatie hebben!

Er wordt in de trainingen vaak gewezen op de externe beloningen. Veel geld, leuke reizen naar verre landen, vergoeding van de autokosten, incentives, statusverbetering, luxe hotels, groepsfeesten etc. et.

Maar we weten dat deze externe beloningen nog even op zich laten wachten. Nu kan het zijn dat je die zo leuk vindt dat het je extrinsieke motivatie best op peil houdt. Maar zonder de Intrinsieke motivatie wordt het toch lastig om vol te houden.

Internalisatie              

Er is een mechanisme dat ons kan helpen.         motivatie-pillen

Als ik een koekje uit de trommel pikte kreeg ik op mijn kop van mijn moeder: “Dat mag niet !!!”. Als Peuter snapte ik daar helemaal niets van. Ik had zin in een koekje, waarom zou ik dat niet mogen pakken? Kennelijk deed ik iets verkeerd; immers Mama was boos! Ik mocht deze behoefte, intrinsieke motivatie, niet bevredigen.

Na een paar keer op mijn kop te hebben gekregen, hoefde mijn moeder het niet meer te zeggen. Er zat als het ware een opname van haar boze stem in mijn hoofd(je). Dus als ik nu zin had in een koekje, hoorde ik de vermaning al in mijn hoofd en liet ik de bevrediging van mijn zin in dat koekje maar schieten.normen

Op dat moment had ik het verbod “Geïnternaliseerd”. We noemen dat ook wel een “Norm”. (2)

Met Geboden gaat het op de zelfde manier. De beroemde “Normen en Waarden” zijn niet anders dan geïnternaliseerde Geboden en Verboden. ( En dat noemen we opvoeden!)

Maar als die Internalisatie met Geboden en Verboden werkt, zou het dan ook werken met motivatie? Kunnen we Extrinsieke motivatie en tot Intrinsieke motivatie internaliseren?

Nou en of dat kan!!!

Habituatie

Zoals we gezien hebben in het voorbeeld van de koekjes speelt Herhaling een belangrijke rol. (3) En dat is precies wat er in de trainingen gebeurd. Door regelmatig de externe beloningen te noemen Internaliseren we deze Extrinsieke motivatie en wordt het Intrinsiek. En dat werkt goed. Je bent gemotiveerd en gefocust op je doelen. En ondanks het uitstel van de behoeftebevrediging blijf je gemotiveerd. Het wordt een gewoonte; Habituatie dus! Intrinsiek, dus van je zelf!

auto-duckJe hebt met deze intrinsieke motivatie brandstof voor de motor in je auto getankt!

DUS….RIJDEN MAAR!!

 

 

 

Bronnen:

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie
  2. Transactionele Analyse in Nederland, deel 1. Uitg: Anita 1986
  3. Habituatie , Lucas Derks, uitg:. Eigen beheer.

Reageren? Klik op “Geef een reactie”

Meer weten?

Vul het contactformulier in!

Naar het Contactformulier

Home

SUCCES OF FALEN?

Roem en succes

Als je naar de Televisie kijk straalt het succes van deze wereld je tegemoet. Los van alle ellende kijken we met z’n allen graag naar de succesvolle mensen, de rijken en en gelukkigen. Want succesvol en gelukkig gaat nu eenmaal samen.

Programma’s als “Altijd Jong”, ”Op zoek naar een tweede huis” , worden vooral beken met een beetje afgunst in ons hart. Om van de reportages van de Millions Fair nog maar te zwijgen. We houden van succes.

In de 17e eeuw waren we rijk, niet voor niets heet deze periode in onze geschiedenis de Gouden Eeuw. En dat mochten we zien ook. Kapitale huizen langs de Amsterdamse grachten en een leuk optrekje langs de Vecht. Je hebt hard gewerkt en veel verdiend. Daar mag je best trots op zijn. Als je in het Rijksmuseum de enorme portretten ziet, straalt de trots en de zelfvoldaanheid er van af. God heeft ze uitverkoren om te heersen, dus er is zelfs erkenning van bovenaf. Rijk en Arm

Daar tegenover staat de gigantische armoede. Ook dat is door god zo geregeld. Als je voor een dubbeltje geboren bent, zal je nooit een kwartje worden. (Guldens of liever Florijnen, hoor)

Dat betekent gelijk ook dat de armen niet moeten proberen om rijk te worden. De rijkdom is beter zichtbaar als er ook armen zijn.

Feitelijk is er niet zoveel veranderd sinds die Gouden Eeuw. Het onderscheid tussen rijk en arm is de laatste paar jaar steeds groter geworden. (Volkskrant 2016) We hebben sinds lange tijd weer Armen. En het ziet er naar uit dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Ook hun opleidingsmogelijkheden zijn ook beperkter dan die van de rijken. (Ministerie van Onderwijs) Het wordt dus ook steeds moeilijker om uit die armoede te komen.

Binnen het bedrijfsleven bestaat een vergelijkbaar patroon. Ook hier zien we een duidelijke kloof tussen de succesvolle ondernemers en de losers. Veel mensen proberen hun levensstandaard te verhogen door als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Soms uit nood geboren, soms uit ambitie.

Dat kan goed gaan en is de nieuwe ondernemer succesvol. Dan komt er een nieuwe auto, een groter huis, (eventueel een tweede) De wereld mag, nee móet zien dat je succesvol bent. Met een beetje geluk kom je op televisie en dan heb je het equivalent van de grote portretten in het Rijksmuseum.

losersHet kan ook níet goed gaan. De onderneming mislukt, je moet er mee stoppen of in het ergste geval ga je failliet. Dan ben je dus weer terug bij af.

Nee, het is erger. Als je failliet gaat, ben je niet alleen je bedrijf kwijt, maar heb je laten zien dat je een loser bent. Dat je het niet verdient om bij de succesvollen te behoren.

En je moet niet proberen om dat wel weer te gaan doen, want dan zal de succesvolle klasse je wel laten weten dat ze jou als loser niet in hun gelederen willen hebben. Eens een loser, altijd een loser. En over je faillissement zwijg je liever. Ook als je later wel succesvol bent kan je dat beter niet aan de grote klok hangen, want het stigma blijft lang hangen.

Het aantal succesvolle mensen is aanzienlijk kleiner dan de armen. (CBS 2015) Dat maakt dat je als je tot deze klasse behoort, je een uitzondering op de regel bent. Dat was in de Gouden Eeuw net zo. Een heel klein clubje machtige en rijken mensen, The Happy Few, tegenover een enorme hoeveelheid armen.

In de VS ligt dat heel anders: in het land waar iedereen de American Dream kan succes 2verwezenlijken, is de weerstand tegen de mensen die het niet gehaald hebben en failliet gegaan zijn veel kleiner. Het gaat hier om doorzetten. Hier wordt een faillissement eerder gezien als een poging die mislukt is en waar je dus van kan leren. De man of vrouw die na een mislukte poging opnieuw start, wordt eerder gezien als een taaie doorzetter, dan als een loser. De mogelijkheden om weer tot de klasse van de succesrijken te gaan behoren zijn, ook juridisch veel groter. Iedereen die hard werkt, kan en mag succes hebben. Dat wordt juist zeer gewaardeerd. Grote ondernemers zijn vaak zelfs trots dat ze een keer failliet gegaan zijn. Daaruit blijkt hun doorzettingsvermogen. ( bron: Faillissementdossier, Robert Jan Blom)

In die zin is Netwerk Marketing een echt Amerikaans buisinessmodel. Doorzetten wordt hoog gewaardeerd en voor de mensen die na een slechte of trage start alsnog succesvol zijn wordt bijna nog harder geklapt tijdens de erkenning bij de Succesdagen dan voor de mensen die heel snel doorschieten richting succes.

Om failliet te gaan moet je echt heel grote fouten maken. Direct bij het begin 2 auto’s leasen, een duur kantoor inrichten. Maar wanneer je je goed laat begeleiden door je coach, gebeurt dat niet snel. Hooguit ben je een trage starter, maar als je maar volhoud, komt dat succes echt wel.

De enige echte manier om te falen in dit model is er mee stoppen En zelfs dan kan je altijd opnieuw starten. Als je dat doet, kan je op alle steun en begeleiding rekenen die je nodig hebt. Je kán en mág er weer helemaal bij horen.

succesdagNiet voor niets zijn er die Bijeenkomsten. Die erkenning en de viering van je behaalde resultaten is uniek. Iedereen is blij voor en mét je! We genieten net zo van andermans als van ons eigen succes. We helpen elkaar om dat succes te bereiken, hun succes is ook het onze. We zijn een Team! En dankzij dat team behalen we onze successen.

 

Zo werkt Netwerk Marketing nu eenmaal!

Meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Naar het Contactformulier

Home